PRIVĀTUMA POLITIKA

Par SIA “Data Life”

  1. Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “Data Life” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “Data Life” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem datu avotiem.

Kontaktinformācija
SIA “Data Life”
Reģ.nr. 40103255738
Tapešu iela 44
Rīga, LV-1083, Latvija 
tel.: +371 29515331(darba dienās 10:00 – 18:00)
e-pasts: datalife_b@inbox.lv

Personas datu ievākšana un izmantošana
2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “Data Life” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts normatīvo aktu pamata.
3. SIA “Data Life” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta uzņēmuma datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.topshoes.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem. 
4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.topshoes.lv, SIA “Data  Life” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.topshoes.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, IP adreses, citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšana, kā arī lai kontrolētu interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

5. www.topshoes.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA "Data Life" var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

  • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un dzīvesvietas adrese);
  • netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu topshoes.lv izmantošanu).

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
6.SIA “Data Life” apstrādā personas datus šādiem mērķiem: 
•    pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
•    efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
•    biznesa plānošana un analīze;
•    personāla atlase un vadība;
•    pieteikumu izskatīšana un apstrāde;
•    jaunumu izsūtīšana;
Ja SIA “Data Life” nolems izmantot datu subjektu datus citam mērķim, nekā tas sākotnēji bija paredzēts, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas (jaunajam mērķim) SIA “Data Life” informēs datu subjektu par plānoto datu apstrādes nolūku, dodot datu subjektam tiesības iebilst pret šādu tā personas datu apstrādi.
7. SIA “Data Life” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
•    Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei
•    Leģitīmās intereses nodrošināšanai 
•    Līguma noslēgšanai vai izpildei
•    Uz datu subjekta piekrišanas pamata

Personas datu glabāšanas ilgums
8. SIA “Data Life” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
•    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Data Life” var realizēt savas leģitīmās intereses;
•    kamēr SIA “Data Life” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
•    kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes
9. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Kāpēc SIA “Data Life” izmanto sīkdatnes?
10. SIA “Data Life” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
•    sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
•    mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
•    iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
•    uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
11. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Data Life” leģitīmā interese.
12. SIA “Data Life” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Data Life” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
13. SIA “Data Life” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes
14. SIA “Data Life” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā piemēram, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole
15. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
16. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un interneta vietnes funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji
17. Likumā noteiktos gadījumos SIA “Data Life” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “Data Life” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu (piemēram: preču piegādei) 
18. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

19. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
20. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “Data Life” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
•    rakstveidā, iesniedzot SIA “Data Life” birojā Rīgā, Baltā iela 1b,  LV-1055, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
21. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 
22. SIA “Data Life” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
23. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu
24. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@topshoes.lv
25. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
26. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@topshoes.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.