Collection: Sandales

DD Step ādas sandales bērniem ar supinatoru. Gan slēgtās sandales, gan vaļējās. Atradīsim, ko piemērotu ikkatram bērniņam.